Lesgeld Tarieven 2022:

Accordeonles elke week 20 min. individueel                € 25,00 p.m.

Accordeonles om de 14 dagen 30 min. individueel       € 25,00 p.m.

Ensemble elke week (1½ uur)                                   € 17,50 p.m.

OMA (maandagavond) Online musicerend Asaneo       € 15,00 p.m.

Accordeonhuur (indien in voorraad) € 10,00 p.m.

 

Bankgegevens:

t.n.v. Muzor Holland

NL 75 INGB 0009 3092 15